کسب رتبه اول در پنجمین رویداد استارت‌آپ دمو صنعت استان مرکزی

کسب رتبه اول در پنجمین رویداد استارت‌آپ دمو صنعت استان مرکزی