آیریس وبینار

امکانات آیریس

کلاس آنلاین
کلاس آنلاین

برگزاری کلاس آنلاین با سرور اختصاصی برای شما

آزمون
آزمون

برگزاری آزمون‌های چند گزینه‌ای و تشریحی

تمرین و پروژه
تمرین و پروژه

ارائه و دریافت تمرین و پروژه کاربران

فعالیت کلاسی
فعالیت کلاسی

ثبت فعالیت کلاسی کاربران به صورت مستمر

گروه‌بندی
گروه‌بندی

گروه‌بندی کاربران برای انجام فعالیت کلاسی

نمرات
نمرات

ثبت و مدیریت نمرات دریافتی کاربران

وضعیت هفتگی دانشگاه‌ها

نرم افزارهای مورد نیاز